play_arrow

House

ኣረፋይነ ቆርጫጭ Podcast

micተስፋኣለም ኣረፋይነ (ቆርጫጭ )today12 december, 2020 61

Background
share close
  • cover play_arrow

    ኣረፋይነ ቆርጫጭ Podcast ተስፋኣለም ኣረፋይነ (ቆርጫጭ )


ስነ ጥበብ ናይ ህዝቢ መስቲያትን ድምጺ ህዝብን ብዃኖም ኣገልገልቲ ህዝቢ እዮም። ስለዚ ስርሖም ክዝንግዑ ኢዩ ዘይብሎም። ስነ-ጥበባዊ ኣረፋይነ ቆርጫጭ ሓደ ካብኦም ኢዩ።

Gallery:

 


HouseLifestyleTechno

Rate it
0%
0:00
0:00