ሌላ

Background

House

ባህላዊ ጓይላ

Presented by Radio Nselam

ባህሊ ንወዲ ሰብ መንነቱን ክብረቱን ሱር መበቆሉ ዝገልጸሉን መስቲያት ኮይኑ ህላውነቱ ዘንገባርቐሉን ምስ ማሕበራዊ ሂወቱ ዝተመስረተ እዩ።

House

Eritrean Old legends

Presented by Radio Nselam

ስነ ጥበብ ናይ ህዝቢ መስቲያትን ድምጺ ህዝብን ብዃኖም ኣገልገልቲ ህዝቢ እዮም። ስለዚ'ዩ ከኣ  ስርሖም ከይዘንግዑ ገዳይም ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ዘይሃስስ ኣሰር ኤርትራዊ ዝገድፉ ዘለዉ።

Dance

ስነ-ጥበብ

Radio Nselam

ስነ ጥበብ ናይ ህዝቢ መስቲያትን ድምጺ ህዝብን ብዃኖም ኣገልገልቲ ህዝቢ እዮም። ስለዚ ስርሖም ክዝንግዑ የብሎምን። ናይ ኤርትራውያን ስነጥበባብዊያን ከምቲ ዝድለ ዘይምኻዱ ግን ኣብ ሕቶ ምልክት የታሓሳስበካ።Rate it

Photographer

0%
0:00
0:00